Η συζήτηση για την αξία και την δύναμη της μουσικής ξεκίνησε από την Αρχαία Ελλάδα από φιλοσόφους όπως ο Πλάτωνας και Αριστοτέλης.

Αρχαίοι και σύγχρονοι φιλόσοφοι καταλήγουν στην σημαντικότητα της μουσικής στη ζωή του ανθρώπου και στην εκπαίδευση.

Στόχος: να «εμπλουτιστεί», να «γεμίσει» ο άνθρωπος, συναισθηματικά, νοητικά και γνωστικά.

Στη σχολή μας φροντίζουμε να έχουμε ανοιχτόμυαλους και μεταδοτικούς πτυχιούχους μουσικοπαιδαγωγούς που αγαπούν την διδασκαλία.

Στοχεύουμε στο να εμπνέουμε και να ακούμε τους μαθητές μας, να έχουμε σύγχρονη και βιωματική προσέγγιση, να προτρέπουμε τους μαθητές μας να δημιουργούν και να έχουν φαντασία.

Η μουσική είναι για όλους! 

Ανεξαρτήτως ηλικίας και στόχων η ομάδα μας είναι έτοιμη να προσφέρει στον καθένα αυτό που επιθυμεί.

Theatre Classes for Children (5-14 years old)

Acting | Improvisation | Kinesiology | Speech Technique

Theatre Classes for Adults (15 y.o +)

Acting | Improvisation | Kinesiology | Speech Technique | History of Theatre | Poetry - Writing | Ancient Theatre*
*
*
*
*
Ημερομηνία Γεννήσεως
 

Ενημερώνουμε ότι υπάρχει κόστος εγγραφής που μπορεί να εξοφλιθεί είτε στην σχολή μας ή μέσω BOC (QuickPay) ή Revolut στο 99129542 


Κόστος εγγραφής:
1 μαθητής 10€
2 μαθητές 15€
3 ή περ. μαθητές 20€

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Παρακαλώ πριν προχωρήσετε με την εγγραφή σας διαβάστε προσεχτικά τους κανονισμούς λειτουργίας της σχολής. 

Νοείται ότι με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους πιο κάτω κανονισμούς.

Αγαπητοί φίλοι, 

Η σχολή Funky School of Arts (εφεξής «η Σχολή») έχει πάντοτε ως στόχο και σκοπό την πραγματοποίηση των μουσικών και καλλιτεχνικών σας στόχων, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την μουσική και καλλιτεχνική γνώση. 

Στα πλαίσια αυτά, και για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση η σχολή εφαρμόζει κανονισμούς, που στόχο έχουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της. 

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1 η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30 η Ιουνίου. Τα δίδακτρα κάθε ακαδημαϊκού έτους επιμερίζονται ισόποσα σε δέκα δόσεις, και κάθε δόση προπληρώνετε το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. 

2. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος - Ιούνιος). 

3. Σε περίπτωση τερματισμού φοίτησης, ο μαθητής οφείλει να ειδοποιήσει τη σχολή 2 εβδομάδες νωρίτερα. 

4. Μαθήματα που δεν έγιναν λόγω του τερματισμού φοίτησης του μαθητή δεν αποζημιώνονται. 

5. Αδέλφια που φοιτούν στην σχολή, δικαιούνται έκπτωση στην εγγραφή, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της σχολής. 

6. Τα δίδακτρα είναι ανάλογα του επιπέδου του μαθητή καθώς και της διάρκειας του μαθήματος. Σε περίπτωση αλλαγής του επιπέδου/διαρκείας του μαθήματος κατά το σχολικό έτος, τα δίδακτρα προσαρμόζονται αναλόγως. Η διαφοροποίηση στα δίδακτρα αρχίζει από τον μήνα που γίνεται η ανάλογη αλλαγή. 

7. Τα δίδακτρα δεν μεταφέρονται σε άλλους μαθητές, έστω και αν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, ούτε μεταφέρονται σε άλλο μήνα ή άλλη χρονιά. 

8. Σε περίπτωση καθυστερημένων διδάκτρων, η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για την συνέχιση της φοίτησης του σπουδαστή. 

9. Η σχολή ακολουθεί τις προκαθορισμένες δημόσιες αργίες, δηλαδή 1 η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, από 24η Δεκεμβρίου μέχρι 6 η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, 1η Μαΐου, από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι Κυριακή του Θωμά, Καθαρά Δευτέρα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμού). 

10. Απώλεια μαθήματος που οφείλεται σε αργία δεν αναπληρώνεται. Το ίδιο ισχύει και για απώλεια μαθήματος για την οποία ευθύνεται ο σπουδαστής. 

11. Το μάθημα αναπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που για την απώλεια ευθύνεται ο καθηγητής. 

12. Εάν ο μαθητής για οποιονδήποτε λόγο χάσει το επαναπρογραμματισμένο μάθημα αναπλήρωσης, το μάθημα δεν αναπληρώνεται ούτε αποζημιώνεται. 

13. Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάσει από ομαδικά μαθήματα για οποιονδήποτε λόγο, το μάθημα δεν αναπληρώνεται ούτε αποζημιώνεται. 

14. Η παραμονή γονέων ή φίλων των σπουδαστών εντός της αίθουσας διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την διεύθυνση της σχολής και τον καθηγητή. 

15. Η σχολή έχει την ευθύνη ασφαλείας των σπουδαστών της μόνο κατά την χρονική διάρκεια του μαθήματος. Οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την άφιξη και παραλαβή των παιδιών τους. 

16. Οι μαθητές οφείλουν να είναι τυπικοί στην ώρα του μαθήματος που τους έχει δοθεί. Σε περίπτωση που ο μαθητής αργοπορήσει, ο χαμένος χρόνος δεν αναπληρώνεται ούτε μεταφέρεται σε μεταγενέστερο μάθημα. 

17. Μαθητές που επιθυμούν ή χρειάζονται επιπλέον μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, χρεώνονται ανάλογα για τα μαθήματα αυτά. 

18. Ο εξοπλισμός και οι αίθουσες του ωδείου είναι στην διάθεσή μαθητών και δασκάλων για τα καθορισμένα μαθήματα. Η σχολή δύναται σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε εξοπλισμό ή αίθουσες να ζητήσει αποζημίωση. 

Ευχαριστούμε, 
Εκ της διεύθυνσης 


Vocal Fitness Studio by Maria Afxenti stands as the vibrant vocal department within the esteemed Funky School of Arts.

Rooted in a passion for vocal excellence, Maria Afxenti fosters an environment where aspiring singers can hone their craft, develop their unique voice, and embark on a journey of musical discovery.

With a focus on technique, expression, and performance, the studio offers a dynamic array of vocal training programs tailored to students of all levels and ages.

Through personalised instruction, innovative methodologies, and a supportive community, the Vocal Fitness Studio empowers singers to unlock their full potential, cultivate confidence, and thrive in the world of music.

Whether aspiring to pursue a professional career or simply seeking to enrich their musical experience, students at the Vocal Fitness Studio embark on a transformative path towards vocal mastery, guided by the expertise and passion of Maria Afxenti.


Δεκέμβριος 2023

Φιλανθρωπικό Μουσικοθεατρικό Εργαστήρι σε συνεργασία με το K-Cineplex Λάρνακας και το Zen Coffee House.

Όλα τα έσοδα διατέθηκαν στον σύνδεσμο FUNRAISING 
  • Λευκάδος 12A, 7102, Αραδίππου, Λάρνακα, Cyprus*
*
*
*
*
Ημερομηνία Γεννήσεως
 

Ενημερώνουμε ότι υπάρχει κόστος εγγραφής που μπορεί να εξοφλιθεί είτε στην σχολή μας ή μέσω BOC (QuickPay) ή Revolut στο 99129542 


Κόστος εγγραφής:
1 μαθητής 10€
2 μαθητές 15€
3 ή περ. μαθητές 20€

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Παρακαλώ πριν προχωρήσετε με την εγγραφή σας διαβάστε προσεχτικά τους κανονισμούς λειτουργίας της σχολής. 

Νοείται ότι με την εγγραφή σας συμφωνείτε με τους πιο κάτω κανονισμούς.

Αγαπητοί φίλοι, 

Η σχολή Funky School of Arts (εφεξής «η Σχολή») έχει πάντοτε ως στόχο και σκοπό την πραγματοποίηση των μουσικών και καλλιτεχνικών σας στόχων, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την μουσική και καλλιτεχνική γνώση. 

Στα πλαίσια αυτά, και για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση η σχολή εφαρμόζει κανονισμούς, που στόχο έχουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της. 

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1 η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 30 η Ιουνίου. Τα δίδακτρα κάθε ακαδημαϊκού έτους επιμερίζονται ισόποσα σε δέκα δόσεις, και κάθε δόση προπληρώνετε το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα. 

2. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Σεπτέμβριος - Ιούνιος). 

3. Σε περίπτωση τερματισμού φοίτησης, ο μαθητής οφείλει να ειδοποιήσει τη σχολή 2 εβδομάδες νωρίτερα. 

4. Μαθήματα που δεν έγιναν λόγω του τερματισμού φοίτησης του μαθητή δεν αποζημιώνονται. 

5. Αδέλφια που φοιτούν στην σχολή, δικαιούνται έκπτωση στην εγγραφή, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της σχολής. 

6. Τα δίδακτρα είναι ανάλογα του επιπέδου του μαθητή καθώς και της διάρκειας του μαθήματος. Σε περίπτωση αλλαγής του επιπέδου/διαρκείας του μαθήματος κατά το σχολικό έτος, τα δίδακτρα προσαρμόζονται αναλόγως. Η διαφοροποίηση στα δίδακτρα αρχίζει από τον μήνα που γίνεται η ανάλογη αλλαγή. 

7. Τα δίδακτρα δεν μεταφέρονται σε άλλους μαθητές, έστω και αν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, ούτε μεταφέρονται σε άλλο μήνα ή άλλη χρονιά. 

8. Σε περίπτωση καθυστερημένων διδάκτρων, η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για την συνέχιση της φοίτησης του σπουδαστή. 

9. Η σχολή ακολουθεί τις προκαθορισμένες δημόσιες αργίες, δηλαδή 1 η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, από 24η Δεκεμβρίου μέχρι 6 η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, 1η Μαΐου, από Μεγάλη Δευτέρα μέχρι Κυριακή του Θωμά, Καθαρά Δευτέρα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμού). 

10. Απώλεια μαθήματος που οφείλεται σε αργία δεν αναπληρώνεται. Το ίδιο ισχύει και για απώλεια μαθήματος για την οποία ευθύνεται ο σπουδαστής. 

11. Το μάθημα αναπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που για την απώλεια ευθύνεται ο καθηγητής. 

12. Εάν ο μαθητής για οποιονδήποτε λόγο χάσει το επαναπρογραμματισμένο μάθημα αναπλήρωσης, το μάθημα δεν αναπληρώνεται ούτε αποζημιώνεται. 

13. Σε περίπτωση που μαθητής απουσιάσει από ομαδικά μαθήματα για οποιονδήποτε λόγο, το μάθημα δεν αναπληρώνεται ούτε αποζημιώνεται. 

14. Η παραμονή γονέων ή φίλων των σπουδαστών εντός της αίθουσας διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την διεύθυνση της σχολής και τον καθηγητή. 

15. Η σχολή έχει την ευθύνη ασφαλείας των σπουδαστών της μόνο κατά την χρονική διάρκεια του μαθήματος. Οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την άφιξη και παραλαβή των παιδιών τους. 

16. Οι μαθητές οφείλουν να είναι τυπικοί στην ώρα του μαθήματος που τους έχει δοθεί. Σε περίπτωση που ο μαθητής αργοπορήσει, ο χαμένος χρόνος δεν αναπληρώνεται ούτε μεταφέρεται σε μεταγενέστερο μάθημα. 

17. Μαθητές που επιθυμούν ή χρειάζονται επιπλέον μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις, χρεώνονται ανάλογα για τα μαθήματα αυτά. 

18. Ο εξοπλισμός και οι αίθουσες του ωδείου είναι στην διάθεσή μαθητών και δασκάλων για τα καθορισμένα μαθήματα. Η σχολή δύναται σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε εξοπλισμό ή αίθουσες να ζητήσει αποζημίωση. 

Ευχαριστούμε, 
Εκ της διεύθυνσης 


*
*
Ημερομηνία γέννησης
 
*
*
Καλωσορίσατε στην παιδική μας χορωδία FUNKY VOICES!

Στόχος της χορωδίας είναι τα παιδιά να περνούν όμορφα και δημιουργικά μαθαίνοντας παράλληλα βασικές μουσικές γνώσεις και δεξιότητες αλλά και τεχνική της φωνής.
Την χορωδία θα διευθύνει η γνωστή μαέστρος Αγγέλα Κωνσταντινίδου η οποία ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Κονσερβατόριο Mendelssohn της Γερμανίας στην Λειψία με ειδίκευση το πιάνο και την διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας.

Υπεύθυνη τεχνικής φωνητικής θα είναι η διευθύντρια της σχολής και καθηγήτρια φωνητικής Μαρία Αυξέντη η οποία έχει σπουδάσει μουσική με ειδίκευση το μοντέρνο τραγούδι, με μεταπτυχιακές σπουδές στην μουσική παιδαγωγική και είναι πιστοποιημένη Vocal Health First Aider.

Οι πρόβες της χορωδίας ξεκινούν 3 Νοεμβρίου 2023.

Ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε όμορφες μελωδίες με τα παιδάκια μας.


Καθηγητής Κλασικής Κιθάρας

Η σχολή Funky School of Arts αναζητά συνεργάτη καθηγητή Κλασικής Κιθάρας για μερική απασχόληση.

Μάθε Περισσότερα

Καθηγητής Ηλεκτρικού Μπάσου

Η σχολή Funky School of Arts αναζητά συνεργάτη καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου για μερική απασχόληση.

Μάθε Περισσότερα

Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας

Η σχολή Funky School of Arts αναζητά συνεργάτη καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας για μερική απασχόληση.

Μάθε Περισσότερα